Loading...

Termeni și condiții

ULTIMA ACTUALIZARE: 31 martie 2023

CONTEXT

Dacă ai orice întrebări cu privire la acești Termeni, ne poți scrie oricând pe team@epicvisits.com

 1. DEFINIȚII

Următorii termeni vor avea următorul înțeles, atât în forma lor singulară, cât și la plural:

Agenția Epic Visits” înseamnă Epic Visits S.R.L., titulară a Licenței de turism nr. 2662/07.11.2022;

Card Cadou” reprezintă un cod unic emis de Epic Visits în format electronic, care poate fi dobândit de tine în schimbul plății unei sume de bani menționate anterior dobândirii în Platformă și care poate fi folosit ulterior la rezervarea unei Cazări / Experiențe pe Platformă, în conformitate cu acești Termeni sau cu alți termeni aplicabili în mod specific și care ar putea fi afișați în Platformă la momentul anterior plății Cardului Cadou;

Cazare” înseamnă oricare și toate serviciile de găzduire oferite prin intermediul Platformei de către Gazde;

Client” înseamnă persoana fizică sau juridică ce face o rezervare de Cazare / Experiență prin intermediul Platformei;

Confirmare de rezervare” înseamnă documentul trimis Turistului care justifică valabilitatea rezervării și care cuprinde detalii referitoare la serviciile rezervate;

„Cont” înseamnă contul de utilizator pe care trebuie să îl creezi și la care trebuie să te conectezi pentru a utiliza serviciile disponibile în Platformă;

Contractul cu Turistul” reprezintă contractul încheiat între Agenția Epic Visits și Turistul care reglementează comercializarea de pachete de servicii de călătorie și care se aplică prioritar acestor Termeni atunci când Epic Visits acționează în calitate de agenție de turism pentru vânzarea pachetelor de servicii turistice; Prevederile Contractului cu Turistul sunt disponibile aici

„Conținut” înseamnă orice informație pusă la dispoziție de tine pe Platformă, direct sau indirect, inclusiv fără limitare informațiile de profil și oricare dintre datele colectate de Platformă cu privire la rezervările tale curente sau anterioare;

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă orice drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială, astfel sunt definite peste tot în lume, inclusiv, dar fără a se limita la: drepturile de autor și drepturile conexe, drepturile din invenții, drepturile la un brevet acordat și drepturile care decurg dintr-un brevet acordat, drepturile referitoare la realizări tehnice, drepturile privind modelele de utilitate, drepturile la un certificat privind un model de utilitate și drepturile care decurg din certificatele de modele de utilitate acordate, drepturile asupra mărcilor comerciale, drepturile care decurg din înregistrarea mărcilor comerciale și din cererile privind înregistrarea unor mărci comerciale, drepturile asupra indicațiilor geografice, drepturile asupra modelelor industriale și desenelor industriale, drepturile care decurg din cererile de înregistrare a desenelor și modelelor industriale, drepturile care decurg din certificatele de înregistrare pentru desenele și modelele industriale, drepturile care decurg din înregistrarea desenelor și modelelor industriale, drepturi la topografii de produse semiconductoare, drepturi care decurg din înregistrarea unor cereri de topografii de produse semiconductoare, drepturile sui generis referitoare la bazele de date, drepturile care ar putea fi recunoscute ulterior asupra bazelor de date, drepturile referitoare la numele de domenii și date de acces în conturile unor programe pentru calculator, drepturi asupra programelor pentru calculator (software), orice drepturi asupra configurațiilor software și hardware, drepturile referitoare la informațiile confidențiale, drepturi asupra secretelor comerciale, numelor comerciale și know-how-ului, precum și asupra oricăror altor drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială și alte drepturi similare sau echivalente (înregistrate sau neînregistrate) care există sau pot exista la nivel mondial, împreună cu toate restituirile, redobândirile, prelungirile și reînnoirile unor astfel de drepturi sau a unor cereri referitoare la astfel de drepturi (chiar dacă sunt înregistrate sau nu), toate înregistrările și înregistrările în curs cu privire la orice astfel de drepturi, beneficiul oricărei cereri în curs de înregistrare și dreptul de a solicita înregistrarea unor asemenea drepturi, precum și toate drepturile la acțiune, puteri sau beneficii aparținând sau rezultate în legătură cu astfel de drepturi (inclusiv dreptul de a da în judecată și a recupera daune pentru încălcări din trecut);

“Dobânditor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce obține unul sau mai multe Carduri Cadou emise de Epic Visits achitând contravaloarea acestora; pentru a putea dobândi Carduri Cadou poate fi necesară încheierea unui contract suplimentar între Epic Visits și Dobânditor, în situația în care un Utilizator care vrea să devină Dobânditor solicită acest lucru Epic Visits, sau viceversa;

„Experiențe” se referă la servicii speciale, semnalizate ca atare în Platformă și promovate prin intermediul Platformei noastre, care poate include o Cazare;

„Furnizor” și / sau „Noi” înseamnă Epic Visits, cu datele indicate pe prima pagină a acestor Termeni;

„Gazdă” se referă la persoanele fizice sau juridice (inclusiv agenții de turism sau alte platforme, dacă este cazul) care dețin drepturile necesare pentru a administra proprietățile înregistrate pe Platformă și a oferi servicii de Cazare și/sau Experiențe;

Locație” – spațiul oferit de Gazdă, în cadrul proprietății administrate de către aceasta, pe perioada selectată de un utilizator prin Platformă;

Pagina de Gazdă" – pagina web creată și administrată de către Gazdă;

Rezervare imediată (en. Instant Booking)” înseamnă acele rezervări pentru care plata se face imediat și se consideră finalizate pe baza informațiilor oferite de Turist, iar Confirmarea de cazare este emisă automat;

„Serviciu” înseamnă oricare și toate serviciile și funcționalitățile aferente serviciilor pe care le oferim în legătură cu Platforma;

„Serviciile terțelor părți” constă în servicii suplimentare utilizate de noi pentru a întreține si menține funcționalitatea Platformei sau pentru a îți putea oferi toate funcționalitățile Platformei. Terțele părți pot avea termeni și condiții separate sau suplimentare, iar Epic Visits nu poate fi ținut responsabil pentru efectele acestor termeni și condiții asupra ta;

Turist” înseamnă Clientul care încheie contractul pentru serviciile turistice cu Agenția Epic Visits;

„Utilizator” și/sau „tu” înseamnă persoana fizică sau juridică care accesează / navighează pe Platformă sau utilizează Platforma pentru a dobândi Carduri Cadou, precum și Utilizatorii înregistrați care au acces la Serviciile Platformei și Turiștii;

Utilizator înregistrat” înseamnă oricare dintre Clienți sau Gazde;

Vouchere de vacanță” înseamnă bonuri de valoare emise în format electronic și care pot fi utilizate pentru rezervarea unor pachete de servicii turistice care includ obligatoriu servicii de cazare și, opțional, servicii de alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement. Dacă vei utiliza Vouchere de vacanță pentru rezervarea de servicii turistice, contractul pentru aceste servicii se va încheia cu Agenția Epic Visits.

 1. ASPECTE GENERALE DESPRE PLATFORMĂ ȘI UTILIZAREA ACESTEIA

2.1. Platforma poate fi utilizată atât ca platformă de intermediere de rezervări online, caz în care vei putea rezerva și achita direct Gazdelor (iar contractul pentru respectivele servicii se va încheia direct între tine și Gazdă, Epic Visits fiind un simplu intermediar), cât și pentru pentru a rezerva și achita servicii de călătorie / pachete de servicii de călătorie prin Agenția Epic Visits (caz în care contractul se încheie cu Epic Visits și se aplică Secțiunea 8 din acești Termeni).

2.2. Platforma poate fi accesată de către orice persoană cu vârsta peste 18 ani, în scopul informării despre conținutul acesteia și/sau în scopul înregistrării unui Cont. Cu toate acestea, Epic Visits are dreptul de a interzice ori suspenda pe o perioadă determinată accesul în cadrul Platformei în orice moment și, atunci când este tehnic posibil și nu ar presupune o pagubă în patrimoniul Epic Visits, cu o notificare de cel puțin 30 (treizeci) de zile în avans a oricărei persoane care nu respectă dispozițiile Termenilor sau prevederile legislației în vigoare.

2.3. Operând ca intermediar, Platforma are ca scop conectarea Gazdelor și Clienților și facilitarea rezervării unor Cazări / Experiențe. Prin Platformă, dorim să oferim Clienților posibilitatea de a descoperi și rezerva Cazări / Experiențe, puse la dispoziție de Gazdele înregistrate pe Platformă. În același timp, Platforma oferă posibilitatea Gazdelor de a-și comercializa și promova serviciile oferite în legătură cu Cazările / Experiențele pe care le administrează.

2.4. Prin efectuarea unei rezervări de Cazare / Experiențe în calitate de Client, intri într-o relație contractuală directă cu Gazda. După ce faci rezervarea, noi acționăm exclusiv ca intermediar între tine, în calitate de Client, și Gazdă, cu excepția cazului în care acești Termeni prevăd altfel.

2.5. Platforma este un marketplace unde serviciile disponibile sub formă de Cazări / Experiențe sunt alese manual de către noi. Serviciile oferite de către Gazde pot include oferirea de servicii de ospitalitate, oferirea de servicii de cazare - proprietăți pentru utilizare temporară, activități de o zi sau mai multe zile în diverse categorii - experiențe, acces la locații unice. Gazdele își asumă expres responsabilitatea cu privire la toate serviciile pe care acestea ți le oferă ție, în calitate de Client.

2.6. De regulă, Epic Visits nu prestează Serviciile în numele și pe seama Gazdelor, și care atare Epic Visits nu este sau nu va deveni un broker imobiliar sau un asigurător al activității Gazdelor. Cu titlu de excepție, în situația menționată în Secțiunea 7 – Carduri Cadou, va exista o relație contractuală între Client și Epic Visits care se poate manifesta printr-un document contractual suplimentar acestor Termeni. De asemenea, în situația reglementată înSecțiunea 8 – Agenția Epic Visits și utilizarea Voucherelor de vacanță,relația contractuală va exista între tine, în calitate de Turist, și Epic Visits.

 1. CREAREA ȘI UTILIZAREA CONTULUI DE UTILIZATOR

Crearea Contului de Utilizator

3.1. Pentru a avea acces la anumite funcționalități ale Platformei poate fi necesar să te înregistrezi și să îți creezi un Cont.

3.2. În Platforma noastră, ai posibilitatea de crea un Cont de Utilizator, care poate fi folosit atât în calitate de Gazdă, cât și în calitate de Client. Totuși, pentru utilizarea Contului de către Gazdă este necesar să respecți prevederile Secțiunii 6 dedicată Gazdelor.

3.3. Pentru a-ți putea crea un Cont, este nevoie să-ți introduci numele, prenumele, numărul de telefon și adresă de e-mail. Acestea trebuie să corespundă unor informații exacte, actuale și complete și care îți aparțin. Nu poți crea un cont folosind informații personale ale unor terți, cu excepția cazului în care ești împuternicit în mod expres în acest sens. În lipsa unei astfel de împuterniciri, în cazul în care suntem sesizați cu utilizarea fără drept a unor informații de către titularul acestora, îți vom suspenda Contul până la prezentarea unei dovezi a împuternicirii date de către titular.

3.4. Pentru crearea unui Cont trebuie să ai cel puțin 18 ani astfel cum îți vom cere să confirmi la momentul creării Contului. Conturile înregistrate prin „roboți” sau alte mijloace automate nu sunt permise și vor fi șterse fără nicio notificare prealabilă.

3.5. Prin crearea unui Cont de Utilizator, declari și garantezi că:

(a) În calitate de Client persoana fizică sau Gazdă persoană fizică, poți încheia un contract valabil cu Gazdele / Clienții, după caz, și vei respecta acești Termeni, precum și toate prevederile legale, regulile și reglementările locale, de stat, naționale si internaționale aplicabile.

(b) În calitate de reprezentant al unui Client sau Gazdă persoană juridică, ai fost autorizat în mod legal să reprezinți societatea și ți s-au conferit puterile necesare pentru a angaja în mod valabil Clientul sau Gazda și atât tu, cât și cei reprezentați vor respecta acești Termeni, precum și toate prevederile legale, regulile și reglementările locale, de stat, naționale si internaționale aplicabile;

(c) În calitate de Turist, poți încheia un contract valabil cu Noi și vei respecta acești Termeni în măsura în care ți se aplică, precum și orice alte reglementări naționale și internaționale aplicabile, iar dacă achiziționezi un serviciu turistic cu un Voucher de vacanță, garantezi și declari că ești titularul acelui Voucher și beneficiarul serviciilor achiziționate.

3.6. Pentru a finaliza procesul de înregistrare a Contului, trebuie să verifici și confirmi că adresa de e-mail folosită la crearea Contului îți aparține, prin accesarea link-ului pe care ți-l trimitem automat în acest sens.

3.7. După crearea Contului, ai posibilitatea de a completa profilul cu următoarele detalii, în funcție de tipul de Utilizator: date privind cardul de credit / contul bancar, adresă, fotografie.

Folosirea Contului de Utilizator

3.8. De fiecare dată când utilizezi Contul, trebuie să iei următoarele măsuri de siguranță: (a) să alegi o parolă puternică; (ii) să menții și să actualizezi prompt, după caz, informațiile din Cont; (iii) să îți protejezi datele Contului și accesul la acesta.

3.9. Dacă există o îndoială rezonabilă că orice informație furnizată de către tine este greșită, neadevărată, neactualizată sau incompletă, ne rezervăm dreptul de a îți trimite o notificare (în Platformă și/sau prin e-mail) pentru a-ți solicita remedierea greșelii sau putem limita total sau parțial accesul la cont, după caz. Ai obligația să menții actualizate toate informațiile furnizate în cadrul Contului și să operezi orice modificări necesare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 7 (șapte) zile calendaristice de la intervenția oricărei modificări, fără ca noi să fim nevoiți să te informăm în prealabil și/sau constant despre această obligație.

3.10. Dacă există o suspiciune de utilizare neautorizată sau iei cunoștință despre orice utilizare neautorizată a Contului sau oricărei părți a acesteia sau orice altă încălcare a securității, trebuie să ne anunți imediat la team@epicvisits.com. Epic Visits nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună rezultată din nerespectarea de către tine a obligațiilor de securitate sau a bunelor practici indicate în acești Termeni.

3.11. Nu este permisă folosirea Contului de mai multe persoane în comun, în lipsa notificării prealabile scrise adresate Epic Visits în acest sens.

3.12. Înțelegi și ești de acord că ești responsabil pentru toate activitățile care sunt desfășurate în Contul de Utilizator și, în măsura maximă permisă de lege, accepți toate riscurile oricărui acces autorizat sau neautorizat la Contul tău.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE TALE, ÎN CALITATE DE UTILIZATOR

Drepturile Utilizatorilor

4.1. Prin înregistrarea confirmată a unui Cont, Epic Visits îți acordă o licențăcu titlu gratuit (fără a fi necesară plata unui preț pentru simpla accesare a Platformei), la nivel mondial, netransmisibilă, neexclusivă, revocabilă și fără posibilitatea de sublicențierepentru a accesa si utiliza Platforma, valabilă pentru perioada în care Contul este activ. Această licență are scopul unic de a îți permite să utilizezi Platforma, astfel cum este permis de Termeni.

4.2. Licența acordată va fi suspendată în cazul în care Contul va fi suspendat și va înceta în cazul in care Contul va fi șters, indiferent dacă ștergerea are loc ca urmare a unei decizii a Epic Visits sau deciziei tale.

Obligațiile Utilizatorilor

4.3. Platforma reprezintă un program pentru calculator asociat unui website, disponibil în sistem software-as-a-service (care nu necesită instalarea unor componente adiționale pe un dispozitiv local pentru a putea fi rulat) construit, administrat și care poate fi utilizat strict în scopul descris în Secțiunea 2 de mai sus. Prin urmare, ți se permite să utilizezi Platforma în legătură cu acest scop.

4.4. Nu ți se permite să utilizezi Platforma în scopuri și/sau activități ilegale, imorale sau neautorizate. În utilizarea Serviciului sau a Platformei, trebuie să te asiguri că nu încalci nicio lege aplicabilă.

4.5. Ești responsabil pentru tot Conținutul pe care îl creezi, transmiți și/sau distribui prin intermediul Platformei. În acest sens, atunci când utilizezi Platforma nu trebuie să:

(a) încarci niciun Conținut care ar putea încălca Drepturile de Proprietate Intelectuală ale unor terți, ale Epic Visits sau alte altor Utilizatori;

(b) folosești elemente de identitate aparținând unor altor persoane, fără acordul ori împuternicirea din partea acestora;

(c) încarci niciun Conținut care poate fi considerat a instiga la ură, amenințări, care este explicit sexual sau pornografic, care incită la violență sau conține nuditate sau violență grafică sau sugerată;

(d) încarci niciun Conținut care promovează rasismul, fanatismul, ura sau vătămarea fizică de orice fel împotriva oricărui grup sau individ, este ilegal sau care ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru săvârșirea unei infracțiuni sau care încalcă drepturile oricărei persoane, încalcă orice drept conferit de un act normativ ori contract sau creează în orice alt mod vreun prejudiciu;

(e) realizezi acte de abuz verbal, fizic, în scris sau alt mod (inclusiv amenințări de abuz sau de răzbunare) asupra altor Utilizatori;

(f) folosești Contul altui Utilizator fără a avea acordul acestuia;

(g) folosești un card de credit, de debit sau alte date cu caracter financiar care nu îți aparține sau pentru care nu ai primit acordul de utilizare din partea titularului acestora, introduci date cuprinse în acestea pe Platformă sau efectuezi o plată pe Platformă cu acestea;

(h) folosești un Voucher de vacanță al cărui titular nu ești tu.

4.6. În cazurile de mai sus, Epic Visits are dreptul de a elimina Conținutul și șterge Conturile care prezintă un Conținut care se încadrează în cazurile de mai sus ori care încalcă în orice alt mod acești Termeni.

4.7. Ești singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesezi și utilizezi Platforma. Ești de asemenea de acord să utilizezi Platforma numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi aplicabile. Ești de acord că nu vei desfășura și nu vei permite niciunei părți terțe de acești Termeni să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele activități:

(a) utilizarea Platformei pentru orice scop ilegal sau neautorizat de către noi, sau implicarea, încurajarea ori promovarea oricărei activități ilegale sau care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite de către noi și comunicate către tine, inclusiv fără limitare utilizarea Platforma în scopuri comerciale proprii care nu au legătură cu scopurile descrise în Secțiunea 2 de mai sus;

(b) utilizarea Platformei pentru a încălca drepturile legale ori contractuale și interesele legitime ale unor părți terțe de acești Termeni, inclusiv, dar fără a se limita la, prin transmiterea sau punerea la dispoziție în alt mod prin intermediul Platformei de Conținut care încalcă Drepturile de Proprietate Intelectuală ale oricărei părți terțe față de acești Termeni;

(c) eliminarea oricărei mențiuni privind existența unor Drepturi de Proprietate Intelectuală în legătură cu Platforma pe care le deținem;

(d) modificarea, adaptarea Platformei sau modificarea ori crearea unui program pentru calculator similar ori identic cu Platforma, indiferent dacă sugerezi sau nu existența unei asocieri cu Platforma sau a unui acord al nostru cu privire la realizarea și/sau comercializarea acelui program pentru calculator;

(e) realizarea unor activități de tip phishing, cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol Platforma și/sau Utilizatorii acesteia, a serverului care o găzduiește, securitatea informațiilor și a oricăror elemente aflate sau nu în deținerea noastră, pe care le utilizăm în vederea operării Platformei;

(f) reproducerea, copierea, vânzarea, revânzarea sau exploatarea oricărei porțiuni a Platformei și/sau a Serviciului, utilizarea Platformei și/sau a Serviciului sau accesul la Platformă și/sau Serviciu în alte moduri decât pentru îndeplinirea scopurilor indicate în Secțiunea 2 a acestor Termeni, fără permisiunea expresă scrisă și prealabilă a Epic Visits;

(g) încărcarea, găzduirea sau transmiterea de Conținut nesolicitat, inclusiv fără limitare e-mailuri nesolicitate, SMS-uri sau mesaje „spam” utilizând și/sau în numele și/sau pe seama Platformei și/sau Serviciului;

(h) transmiterea și/sau utilizarea oricăror viruși, fișiere corupte sau oricărui program pentru calculator ori parte a acestui, de natură distructivă sau potențial distructivă pentru Platformă sau Serviciu;

(i) înregistrarea pe Platformă în numele unei persoane juridice, fără a avea dreptul de a reprezenta persoana juridică respectivă.

4.8. Ești responsabil în mod exclusiv pentru menținerea securității Contului. Epic Visits nu poate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună cauzată de nerespectarea acestei obligații de securitate.

4.9. Înțelegi și accepți că, în utilizarea Platformei, nu îți este permis să folosești nicio metodă tehnică și tehnologică de a obține acces la serverul și/sau programele pentru calculator utilizate de noi pentru a opera Platforma sau de a încărca Platforma cu Conținut supradimensionat și/sau de a interveni în orice fel în funcționarea Platformei sau de a cauza disfuncționalități ale acesteia. Dacă avem suspiciunea rezonabilă sau constatăm că Platforma are viruși, malware sau orice alte metode automate de phishing ca urmare a activității tale, ne rezervăm dreptul de a-ți restricționa accesul la Platformă și de a obține despăgubiri de la tine în fața autorităților competente. Mai multe detalii despre cum utilizăm informații pentru a te identifica în astfel de situații sunt disponibile în Politica de Confidențialitate disponibilă aici: https://epicvisits.com/privacy-policy

4.10. Dacă alegi să creezi un Cont utilizând un cont preexistent pe care îl deții în cadrul unui serviciu operat de către un terț (de exemplu, Facebook sau Google) sau să îți asociezi ulterior Contul cu un cont de tipul celor indicate mai sus, datele tale cu caracter personal din acele conturi vor fi folosite pentru a îți crea Contul. Mai multe detalii despre cum utilizăm aceste date sunt disponibile în Politica de Confidențialitate disponibilă aici: https://epicvisits.com/privacy-policy.

4.11. Poți solicita în orice moment ștergerea Contului tău, contactând echipa Epic Visits, la adresa de e-mail team@epicvisits.com.

Funcționalități din meniul Platformei

4.12. În timp ce utilizezi Platforma în calitate de Utilizator înregistrat, ai posibilitatea de a efectua în orice moment oricare dintre următoarele acțiuni:

(a) accesa istoricul rezervărilor, unde ai și posibilitatea de a adăuga o recenzie, dacă ești Client / Turist;

(b) accesa istoricul Locațiilor oferite, dacă ești Gazdă;

(c) accesa meniul Setări profil sau Setări cont de unde se pot modifica datele completate la crearea Contului de Utilizator sau introduce date noi despre cont.

 1. PREVEDERI SPECIALE APLICABILE UNUI CLIENT

Această secțiune se aplică în completarea secțiunilor 1-4 și 7 și următoarele ale acestor Termeni.

Condiții de utilizare a Platformei

5.1. Pentru a putea utiliza Platforma în calitate de Client, trebuie să fii o persoană fizică ce a împlinit vârsta de 18 ani sau o persoană juridică legal înființată și să accepți acești Termeni atunci când ești notificat în acest sens.

5.2. Înțelegi și ești de acord că Epic Visits are dreptul, în mod discreționar, de a te împiedica să utilizezi Platformei în calitate de Client, prin blocarea creării unui Cont, cu informarea ta ulterioară cu privire la motivele care au impus o astfel de decizie.

5.3. Înțelegi și ești de acord că, prin utilizarea Platformei în calitate de Client și, după caz, prin rezervarea unei Cazări / Experiențe, se naște prezumția relativă că ai dreptul de a acționa în acest sens, fie în nume propriu, fie în numele și pe seama unei alte persoane.

Rezervarea unei Cazări / Experiențe

5.4. Pentru a rezerva o Cazare / Experiență, trebuie să urmezi o serie de pași:

(a) să ai un Cont activ;

(b) să selectezi Cazarea / Experiența și perioada pentru care dorești să faci rezervarea acesteia;

(c) să soliciți o confirmare de rezervare a Cazării / Experienței;

(d) după ce ai primit confirmarea cererii de rezervare, să achiți în termen de 24 ore prețul rezervării, în caz contrar aceasta fiind anulată.

5.5. După solicitarea unei confirmări de rezervare (punctul 5.4 (c) de mai sus), Gazda trebuie fie să accepte sau să respingă cererea de rezervare. Doar e-mail-ul de confirmare marchează efectuarea rezervării tale, iar efectuarea solicitării de rezervare nu echivalează cu o confirmare.

5.6. Este responsabilitatea ta să informezi Gazda cu privire la ora de sosire, mai ales dacă intenționezi să sosești târziu, pentru a evita neînțelegerile cu privire la certitudinea sosirii tale, care pot duce la anularea rezervării. Epic Visits nu își asumă responsabilitatea pentru lipsa de comunicare între tine și Gazdă.

5.7. Poți anula rezervarea înainte de data de început a rezervării în funcție de Politica de anulare proprie a Gazdei pe care aceasta a făcut-o disponibilă pe Platformă.

5.8. După ce faci cererea de rezervare, vei primi pe e-mail o notificare în momentul în care gazda acceptă / respinge cererea. Daca în termen de 48 (patruzeci și opt) de ore de când ai făcut cererea nu primești nicio notificare din partea gazdei, cererea de rezervare se consideră expirată.

5.9. În cazul listărilor marcate cu Rezervare Imediată (Instant Booking), rezervarea și plata se fac în aceeași tranzacție. Aceste listări afișează disponibilitate și prețuri în timp real, iar pașii menționați la punctele 5.4 (c)-(d) și 5.5 de mai sus nu sunt aplicabili.

Prețul Cazărilor / Experiențelor și Plata

5.10. Platforma este gratuită pentru Clienți. Fiecare Client are o relație contractuală cu Gazda care operează Cazarea / Experiența pe care Clientul o rezervă. Ca atare, orice plată se va face direct către Gazdă, cu excepția situației în care folosești un Card Cadou – caz în care se va aplica Secțiunea 7 a acestor Termeni, iar o parte din banii plătiți de tine, în calitate de Client, ne vor reveni sub forma unui comision. De asemenea, în cazul în care închei un contract cu Agenția Epic Visits, vei avea o relație contractuală cu noi și ți se vor aplica Secțiunea 8 a acestor Termeni și prevederile Contractului cu turistul.

5.11. Atunci când închei contractul cu Gazda, prețurile, procedurile de plată, regulile de check-in și check-out, politica de anulare sau întârziere, politica de rambursare, procedura de overbooking și orice alte informații referitoare la șederea ta sunt stabilite și gestionate exclusiv de Gazde.

5.12. Prin rezervarea unei Cazări / Experiențe utilizând Platforma de intermediere, accepți și ești de acord cu politica de anulare / neprezentare ale Gazdei (astfel cum aceasta este disponibilă în profilul Gazdei la momentul realizării rezervării), ce pot fi găsite pe Pagina Gazdei.

5.13. Prețurile aplicabile unei Cazări/Experiențe sunt stabilite de Gazde și diferă în funcție de fiecare Cazare / Experiență și de durata acesteia, fiind disponibile în dreptul fiecărei Experiențe / Cazări disponibile pe Platformă.

5.14. Preturile afișate în Platformă includ TVA, cu excepția situației în care va fi menționat în mod expres că prețurile nu includ TVA.

5.15. Pentru a face o rezervare este necesar să ai un card valabil pentru a face plata. Vei achita prețul unei rezervări direct Gazdei prin intermediul Platformei, care folosește Stripe, un procesator de plăți autorizat. Termenii și condițiile de utilizare Stripe, precum si Politica de confidențialitate ale acestuia pot fi găsite la adresa www.stripe.com.

5.16. Prin solicitarea și efectuarea unei rezervări, confirmi că ești de acord să folosim adresa de e-mail furnizată la crearea Contului, pentru a îți trimite un e-mail cu confirmarea Gazdei privind disponibilitatea respectivei Cazări / Experiențe și un alt e-mail după finalizarea rezervării pentru a îți solicita o părere / recenzie cu privire la experiența ta. Te rugăm să verifici Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri pentru mai multe informații cu privire la modalitățile prin care te putem contacta și prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

 1. PREVEDERI SPECIALE APLICABILE UNEI GAZDE

Această secțiune se aplică în completarea secțiunilor 1-4 și 7 și următoarele ale acestor Termeni.

Condiții de utilizare a Platformei și de publicare a Rezervărilor / Experiențelor

6.1. Epic Visits îți oferă posibilitatea să accesezi Platforma de intermediere în calitate de Gazdă şi să îți creezi o Pagină prin care poți oferi acces la Cazările / Experiențele tale și poți fi contactată de către Clienți.

6.2. Ești unic responsabil de veridicitatea informațiilor furnizate în calitate de Gazdă, iar Epic Visits nu își asumă nicio răspundere cu privire la informațiile furnizate, în special cele privind dreptul a accepta o rezervare și că poți oferi Clienților acces la Cazările / Experiențele tale.

6.3. În cazul în care dorești să devii Gazdă în Platformă, trebuie să ne contactezi după ce ți-ai făcut Cont, pentru ca noi să evaluăm manual Locația în vederea stabilirii posibilității oferirii Cazării / Experienței prin Platformă de către acea Locație. Ulterior, se va crea și Pagina de Gazdă pe Platformă și trebuie să furnizezi contul bancar unde va fi virată contravaloarea sejururilor achitate de Clienți prin intermediul procesatorului de plăți Stripe.

6.4. Pagina ta de Gazdă va fi populată de noi cu fotografii și texte descriptive ale Locației, urmând ca Pagina să devină vizibilă Utilizatorilor și să poată fi efectuate rezervări la momentul la care procesul de populare este finalizat. Poți interveni oricând pentru a modifica conținutul de pe Pagina ta, precum și termenii și condițiile găzduirii, cu aprobarea noastră prealabilă scrisă.

6.5. Atunci când un Client solicită o rezervare la o Cazare / Experiență, vei primi această solicitare și ai dreptul de a o refuza/accepta.

6.6. Ai obligația de a-ți administra Cazările / Experiențe din Platformă în mod integral, inclusiv fără limitare prin administrarea calendarului de disponibilitate a Locației, care poate fi sincronizat cu calendare ale altor platforme cu scopuri similare pe care le utilizezi. Ai obligația să oferi facilitățile din descrierea fiecărei Cazări / Experiențe pe care o administrezi și să comunici toate regulile și condițiile aferente acestora.

6.7. Îți asumi integral răspunderea pentru rezervările efectuate, administrarea disponibilității Locațiilor, inclusiv răspunderea în caz de overbooking. Epic Visits nu își asumă niciun fel de răspundere în ceea ce privește disponibilitatea și condițiile Locației.

6.8. Declari că deții toate autorizațiile și licențele necesare în vederea oferirii Cazărilor / Experiențelor din contul tău de Gazdă și că ai dreptul, din punct de vedere legal și contractual, să oferi în regim hotelier și/sau pe bază de locațiune temporară spațiul în care se află Locația (inclusiv, dar nelimitându-se la: cele privitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, protecția datelor cu caracter personal, legislația privind protecția muncii, legislația privind turismul, legislația privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, legislația privind protecția mediului, legislația sanitară și privind siguranța alimentelor, dacă este cazul și orice alt act normative aplicabil) și că nu există niciun impediment, din punct de vedere legal și contractual, în acest sens, inclusiv fără limitare, că ești înregistrat fiscal.

6.9. Gazdele trebuie să ofere Epic Visits toate informațiile cu privire la impozitele, taxele și orice alte contribuții naționale sau locale datorate (și orice modificări ale acestora) care vor fi incluse în prețul ce va fi perceput de la Clienți, dacă este cazul. Gazdele nu vor percepe Clienților costuri suplimentare de care Epic Visits nu are cunoștință, sub sancțiunea rezilierii imediate a contractului cu Gazda și obținerii de eventuale despăgubiri.

6.10. Pe Pagina Gazdei și /sau în descrierea Locației nu trebuie să fie menționate alte domenii web, numere de telefon sau alte cuvinte care pot fi interpretate ca fiind date directe de contact sau date imorale sau ilegale, sub sancțiunea suspendării afișării Paginii Gazdei până la remedierea situației, cu informarea ta prealabilă de către noi.

6.11. Recomandăm alegerea unui nume de Locație cât mai sugestiv, corespunzător realității și care să ofere încredere Clientului pentru efectuarea rezervărilor.

6.12. Prin crearea Paginii de Gazdă, ne acorzi o licență cu titlu gratuit (fără a fi necesară plata unui preț pentru publicare), la nivel mondial, netransmisibilă, neexclusivă, revocabilă și cu posibilitatea de sub-licențiere (strict în scopuri de promovare a Platformei), pentru ca informațiile dezvăluite în Platformă să fie accesibile altor Utilizatori. Persoana înregistrată ca Gazdă pe Platformă garantează că are peste 18 ani, în cazul în care este persoană fizică, iar în cazul unei persoane juridice, persoana ce realizează Pagina și înregistrează Contul declară că reprezintă în mod legal o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legile din România, având conferite puterile și autorizările de a exprima acordul său cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a Platformei.

6.13. Înțelegi și accepți că Platforma este doar un mijloc de comunicare si conectare cu alți Utilizatori, Epic Visits negarantându-ți, în niciun fel, faptul că vei deveni mai cunoscute pe piață, că îți vor fi solicitate serviciile sau ca acestea vor fi remunerate în vreun fel.

6.14. Ai obligația de a avea pe Pagina de Gazdă din Platformă Conținut în limba română (care poate fi tradus și în alte limbi, la libera ta alegere).

6.15. Înțelegi și accepți faptul că Epic Visits și/sau Clienții pot publica recenzii si opinii despre interacțiunea cu tine și despre experiența lor în legătură cu Cazarea / Experiența. Epic Visits nu va cenzura și nu va elimina aceste recenzii decât în cazul în care ar fi ilegale, dacă poți dovedi că respectiva recenzie nu privește o interacțiune reală a Clientului cu tine și/sau nu ar îndeplini condițiile prevăzute de acești Termeni. Este interzisă ștergerea contului de Gazdă si crearea unui noi Pagini în vederea evitării recenziilor Clienților.

6.16. Ai obligația ca toate informațiile introduse pe Platformă să fie adevărate și să corespundă realității din punct de vedere juridic și/sau faptic.

6.17. Ai dreptul la o singură Pagina de Gazdă pe Platformă. Epic Visits își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Gazde.

6.18. În cazul în care decidem ștergerea Contului pentru încălcarea acestor Termeni, nu vom fi responsabili să plătim sau să restituim vreo suma plătită (inclusiv cu titlu de comision către noi) și care ar fi fost datorată pentru trecut, în măsura în care nu a fost plătită până la momentul ștergerii.

6.19. Ești de acord să suporți orice costuri adiționale legate de utilizarea Platformei (servicii Internet, bancare), precum și orice pierdere financiară rezultată din folosirea neautorizată a Contului pentru tranzacții prin intermediul Platformei.

6.20. Nu poți face reclamă/promova în cadrul Paginii tale produse, companii sau servicii ale unei terțe părți, care nu au legătură cu serviciile oferite de către tine.

6.21. Totodată, nu îți este permis să folosești pentru a descrie serviciile sau ofertele de pe Pagina ta de Gazdă niciun fel de trimiteri, referinţe la şi/sau link-uri către platforme similare cu Platforma, website-uri pay per click/view sau website-uri care pot face concurență Platformei (în cel mai larg sens de interpretare al noțiunii de concurente Platformei). Gazdei nu îi este permis să folosească fotografii care conţin menţiunea unui website terț care nu îi aparține și/sau asupra căruia nu are dreptul de a-l opera,în Pagina sa. Această regulă se extinde şi asupra mesajelor trimise între Clienți și Gazde. Pentru claritate, Epic Visits nu face o verificare a mesajelor care sunt trimise în cadrul rezervărilor și nu este responsabilă pentru conținutul acestora, identitatea sau conduita ta în relație cu Clienții.

6.22. În ceea ce priveşte modalitatea de exprimare și de comunicare cu Clienții, vei evita formulările imperative, cu tentă ameninţătoare sau ofensatoare, formulările ironice sau orice alte formulări care ar putea fi considerate inadecvate de către Clienți. Toate detaliile solicitate de Clienți vor fi oferite folosind un ton politicos.

6.23. Ai obligaţia de a te asigura că orice servicii prestate prin intermediul Platformei de către tine, în legătură cu Cazări / Experiențe, sunt prestate cu asigurarea resurselor umane, materiale, instalaţiilor fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru executarea contractului de găzduire dintre tine și Client, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract și din natura activității ori a dispozițiilor legale aplicabile.

6.24. Ești responsabil pentru prestarea serviciilor de Cazare / Experiențe în conformitate cu detaliile menționate pe Pagina ta.

6.25. Ai obligația să te asiguri că personalul său, salariat sau contractat, conducerea sa și subordonații vor respecta și se vor supune tuturor legilor și reglementărilor. Ne vei despăgubi, în cazul în care te vom chema în garanție sau în orice altă situație în care îți vom solicita acest aspect, în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare săvârșite de către Gazdă, personalul său salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia.

Plăți către Gazdă și Comisioane

6.26. Plățile Clienților către tine se vor face prin intermediul Platformei, care folosește Stripe. Pentru mai multe detalii, vezi punctul 5.13 de mai sus.

6.27. Pentru fiecare tranzacție efectuată, respectiv la fiecare plată efectuată de către un Client al Platformei, reprezentând contravaloarea rezervării sale, Epic Visits va avea dreptul la un comision cuprins între 4% și 10% din valoarea tranzacției care va fi reținut automat în Stripe, înainte ca banii să ajungă la tine.

6.28. Plata contravalorii rezervării se efectuează potrivit următorului mecanism: Clientul efectuează rezervarea și după confirmarea rezervării de către Gazdă va face plata corespunzătoare. Stripe blochează suma de bani aferentă de pe card, o procesează și ulterior virează Gazdei 90% din valoarea sejurului în termen de 1-7 zile calendaristice de la data începerii rezervării și Platformei comisionul de 10% din fiecare tranzacție efectuată. Gazda va emite factura către Client pentru întreaga suma reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare, iar pentru comisionul de 10% reținut din contravaloarea serviciilor, Epic Visits va emite factura corespunzătoare către Gazdă. Epic Visits respectă regimul fiscal privind TVA aplicabil la data emiterii facturii către Gazdă.

6.29. Epic Visits nu își asumă răspunderea în legătură cu serviciul de procesare a plăților prin card bancar oferit de procesatorul de plăți, pentru eventualele erori de orice fel și/sau pentru orice fraudă decurgând din sau în legătură cu funcționarea acestui serviciu.

6.30. Orice comisioane percepute de banca la care ai deschis contul bancar de Gazdă sau banca aleasă pentru efectuarea plății prin card sau transfer bancar vor fi suportate de către tine și nu pot fi imputate în niciun caz Epic Visits.

6.31. În cazul în care, din diferite motive (de ex., disfuncționalități ale sistemului bancar etc.) contul Epic Visits nu a fost alimentat cu sumele plătite de Gazdă, obligaţia de plată a sumelor respective nu se stinge, Gazda având obligația să se îngrijească de stingerea acestor obligaţii, cu tot ceea ce implică aceasta.

6.32. În cazul în care un Client persoană fizică va face o rezervare folosind un Card Cadou pe care l-a primit de la o persoană juridică, înțelegi și ești de acord că Epic Visits va acționa în conformitate cu prevederile contractuale dintre Epic Visits și persoana juridică, precum și în baza Secțiunii 7 din acești Termeni, în calitate de mandatar al respectivului Client persoană fizică și va transfera, în numele și pe seama acestuia din urmă, contravaloarea Cardului Cadou către tine. Restul de plată din suma totală a rezervării, dacă este cazul, va fi achitată în mod direct de Client prin intermediul Platformei.

6.33. În situația prevăzută la articolul anterior, atunci când valoarea restului de achitat de către Clientul persoană fizică suplimentar Cardului Cadou nu este suficient pentru ca Epic Visits să perceapă integral comisionul de 10%, Epic Visits își rezervă dreptul de a percepe comisionul parțial din plata facută direct prin Platformă și parțial din contravaloarea Cardului Cadou pe care Epic Visits o achită către Gazdă, până la concurența sumei de 10% din valoarea tranzacției.

 1. CARDURI CADOU

7.1. Epic Visits emite Carduri Cadou care pot fi achiziționate prin Platformă și care pot fi utilizate de către un Client pentru plata (totală sau parțială, după caz) unei rezervări. În funcție de valoarea Cardurilor Cadou, plata contravalorii acestora se poate face direct în Platformă sau în contul bancar al Epic Visits. Cardurile Cadou pot fi obținute de Dobânditorul persoană juridică, în baza unui contract distinct de acești Termeni, dacă Epic Visits și acel Dobânditor decid astfel, contract care se poate completa cu acești Termeni, după caz.

7.2. În cazul în un Client persoană fizică deține unul sau mai multe Carduri Cadou care i-au fost transferate în baza oricărui raport juridic de către Dobânditor, se vor aplica condițiile speciale din această Secțiune 7.

7.3. Astfel, Clienții persoane fizice către care au fost transferate Cardurile Cadou au posibilitatea de a folosi codurile unice aferente pentru rezervarea unei Cazări / Experiențe în termenul de valabilitate a Cardului Cadou, astfel cum acesta este specificat la data la care Cardurile Cadou au fost obținute de Dobânditorul persoană juridică.

7.4. Un Card Cadou poate fi folosit o singură dată. În cadrul aceleiași rezervări, este permisă folosirea mai multor Carduri Cadou.

7.5. Prin efectuarea unei rezervări folosind Carduri Cadou, între Epic Visits și Clientul persoană fizică se naște un raport de natura unui mandat cu reprezentare, astfel cum acesta este prevăzut la art. 2013 și urm. din Legea 287/2009 privind Codul civil, iar Clientul persoană fizică mandatează expres Epic Visits să transfere în numele și pe seama sa suma de bani reprezentând contravaloarea Cardurilor Cadou către Gazda aleasă de Clientul persoană fizică.

7.6. Pentru evitarea oricărui dubiu, situația excepțională descrisă în această Secțiune 7 este unicul caz în care între un Client și Epic Visits există un raport de tipul celui descris aici și/sau care naște o obligație în sarcina Epic Visits, iar mandatul oferit Epic Visits se manifestă exclusiv și restrictiv cu privire la obligația de a transfera contravaloarea Cardurilor Cadou către Gazdă.

7.7. Epic Visits nu își asumă nicio obligație de natură fiscală ce rezultă din transferul Cardurilor Cadou de la Dobânditor către Clientul persoană fizică și nici în legătură cu suma de bani transferată către Gazdă.

7.8. În cazul în care valoarea rezervării Cazării / Experienței alese de Clientul persoană fizică este mai mare decât valoarea Cardului Cadou, Clientul persoană fizică va putea face respectiva rezervare, achitând restul de plată din prețul cazării în mod direct, prin intermediul Platformei. În cazul în care valoarea Cardului Cadou este mai mică decât valoarea rezervării de cazare, Epic Visits nu va avea obligația de plată a diferenței de preț către Gazdă, dacă Clientul persoană fizică nu face el această plată.

 1. AGENȚIA EPIC VISITS ȘI UTILIZAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ

8.1. Epic Visits va acționa ca agenție de turism doar în cazurile în care alegi să faci plata pentru serviciile turistice cu Vouchere de vacanță, precum și în cazul Cazărilor / Experiențelor cu Rezervare imediată (Instant Booking). Dacă la momentul la care faci rezervarea, când primești Confirmarea de rezervare sau în cadrul altor informații sau documente pe care le primești nu este menționat expres că Epic Visits acționează în calitate de agenție de turism, atunci înseamnă că Epic Visits acționează ca intermediar, iar contractul pentru rezervarea de Cazări / Experiențe se consideră încheiat între tine și Gazdă.

8.2. În cazul în Epic Visits acționează ca agenție de turism privind comercializarea de pachete de servicii, se vor aplica prevederile Contractului cu turistul, care se completează, în măsura în care nu există contradicții, cu acești Termeni. De asemenea, te rugăm să verifici și prevederile Formularului cu informaţii standard pentru contractele privind pachete de servicii de călătorie disponibil aici.

8.3. Epic Visits va acționa ca agenție de turism în cazul structurilor de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului; În cazul unităților de primite neclasificate, Epic Visits va avea întotdeauna rolul de intermediar, iar tu vei avea o relație contractuală directă cu structura de primire turistică.

8.4. Poți utiliza Vouchere de vacanță pentru achiziționarea de pachete de servicii care cuprind obligatoriu servicii de cazare și, la alegerea ta, servicii de alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement.

8.5. În cazul utilizării de Vouchere de vacanță, dacă prețul serviciilor turistice achiziționate este mai mic decât valoarea Voucherului de vacanță, nu avem dreptul de a îți oferi rest la Voucherul de vacanță. Dacă prețul serviciilor turistice este însă mai mare decât valoarea Voucherului de vacanță, vei putea plăti diferența printr-una dintre modalitățile de plată descrise în acești Termeni.

8.6. Voucherele de vacanță pot fi utilizate numai în perioada de valabilitate și doar pentru achiziționarea de servicii turistice pe teritoriul României.

8.7. Poți utiliza Voucherele de vacanță doar dacă ești titularul acestora; Cardurile de vacanță nu sunt transmisibile și pot fi folosite numai de către titular, pe baza actului de identitate. Este interzisă vânzarea Voucherelor de vacanță.

 1. PROPRIETATEA NOASTRĂ INTELECTUALĂ. DREPTURILE NOASTRE ASUPRA CONȚINUTULUI

9.1. Marca „Epic Visits” este o marca înregistrată la nivel european. Epic Visits este titularul tuturor Drepturi de Proprietate Intelectuală asupra Platformei și conținutului acesteia, , cu excepția Conținutului. Este posibil ca Platforma să conțină asupra cărora Drepturile de Proprietate Intelectuală aparțin unor terți.

9.2. În calitate de Utilizator, te obligi să respecți Drepturile de Proprietate Intelectuală ale Epic Visits, sub sancțiunile prevăzute de lege. Orice utilizare a Platformei, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea prealabilă scrisă a Epic Visits, este strict interzisă. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de Epic Visits și/sau a unor prevederi contrare din acești Termeni, nimic nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra unor Drepturi de Proprietate Intelectuală ori ca un transfer a acestor Drepturi.

9.3. În cazul în care publici Conținut, ne acorzi o licență neexclusivă, gratuită, nelimitată în timp și spațiu, pentru toate Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra Conținutului. Prin trimiterea și/sau urcarea Conținutului pe Platformă, înțelegi și ești de acord că Platforma are dreptul de a publica, republica și menține Conținutul pe Platforma, pe durata existenței Platformei, independent de existența și/sau activitatea Contului tău.

9.4. Conținutul poate fi folosit de Epic Visits fără nicio compensație materială pentru tine pentru scopuri de marketing si P.R., în vederea promovării Platformei sau în scopuri statistice. Preluarea oricăror informații, date, imagini de pe Platformă (cu excepția Conținutului) în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, fără acordul scris prealabil al Epic Visits este interzisă și se sancționează conform legilor aplicabile.

 1. DESPĂGUBIRI

Ești de acord să ne despăgubești și pe oricare dintre angajații, licențiatorii, furnizorii sau partenerii noștri împotriva oricăror creanțe, daune, plăți, amenzi, hotărâri, datorii, pierderi, costuri și cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv costurile litigiilor, taxele legale și onorariile avocațiale care decurg din sau în orice fel sunt legate de (i) utilizarea Platformei; (ii) încălcarea acestor Termeni sau a drepturilor oricărei terțe părți; sau (iii) încălcarea legilor aplicabile în legătură cu conduita, accesul sau utilizarea Platformei.

 1. GARANȚII ȘI LIMITARE DE RĂSPUNDERE

11.1. Cu excepția Secțiunii 7 – Carduri Cadou și a Secțiunii 8 – Agenția Epic Visits și utilizarea Voucherelor de vacanță, Epic Visits acționează doar ca intermediar de servicii online și nu este implicată în, și nu controlează tranzacția efectivă dintre Gazdă și Clienți. Ca urmare, Epic Visits nu este responsabilă pentru (i) calitatea, siguranța, legalitatea, adevărul sau acuratețea sau a Conținutului Utilizatorului, (ii) dreptul Gazdelor de a oferi serviciile postate pe Platformă sau (iii) dreptul Clienților de a rezerva o cazare / experiență. Totuși, aceste aspecte rămân aplicabile chiar și atunci când Epic Visits acționează ca un mandatar al Clientului, potrivit Secțiunii 7 din acești Termeni.

11.2. Epic Visits nu poate fi trasă la răspundere pentru veridicitatea, corectitudinea, validitatea informațiilor sau pentru erorile și omisiunile Conținutului sau pentru furnizarea datelor personale ale altor terți de către Gazde/Utilizatori, fără acordul prealabil al acestora. Chiar dacă Epic Visits își rezervă dreptul de a elimina, în mod discreționar, Conținutul, nu ne asumăm nicio obligație de a face acest lucru și în măsura permisă de lege, nu ne asumă nicio răspundere ori obligație pentru modul în care decidem sau nu să eliminăm sau nu aceste elemente.

11.3. Nu garantăm ca (i) Serviciul și/sau Platforma va îndeplini cerințele tale specifice, (ii) Serviciul și/sau Platforma vor fi furnizat în timp util, sigur sau fără erori, (iii) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Serviciului și/sau Platformei vor fi la un anumit standard de calitate, (iv) calitatea oricăror produse, servicii, informații sau alte bunuri achiziționate sau obținute de tine prin intermediul Platformei vor satisface așteptările tale și nici că (v) toate erorile privind Platformei vor fi corectate într-un anumit termen.

11.4. Ești de acord că, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Epic Visits nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare față de tine sau față de orice altă terță parte pentru orice daune directe sau indirecte sau accidentale, inclusiv, dar fără a se limita la, pagubele efectiv suferite și la beneficiul nerealizat sau alte pierderi intangibile rezultate din pierderea profiturilor, (indiferent dacă sunt suportate direct sau indirect); pierderea reputației afacerii, costul achizițiilor de bunuri sau servicii înlocuitoare; accesul neautorizat sau modificarea comunicațiilor sau datelor tale; declarații sau comportamente ale oricărei terțe părți privind Serviciul; sau orice orice altă pierdere, rezultată din sau în legătură Platforma, indiferent de teoria răspunderii (contractuală sau delictuală).

11.5. Ești de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc).

11.6. Totodată, Epic Visits nu răspunde pentru: identitatea utilizatorilor care se înregistrează, identitatea sau datele de identificare ale Gazdelor, experiența profesională a acestora, calitatea serviciilor prestate, legalitatea serviciilor prestate si existența avizelor, autorizațiilor, licențelor sau certificărilor necesare pentru a fi prestate si in general pentru niciun aspect referitor la relațiile directe sau indirecte dintre Clienți si Gazde. Epic Visits nu va răspunde pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din neîndeplinirea oricăror obligații asumate de oricare Utilizator, din imposibilitatea utilizării Platformei sau serviciilor oferite de către Gazde sau din interpretarea greșită a conținutului de pe Platformă. Epic Visits nu va răspunde pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din neîndeplinirea oricăror obligații asumate de oricare Utilizator.

11.7. Înțelegi că Platforma este bazată pe Internet și înțelegi și accepți riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software și riscul de accesare neautorizată de către terți a Contului tău de Utilizator. Astfel, ești de acord că nu avem nici o răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității. Nu avem obligația de a oferi asistență tehnică, dar vom încerca să remediem eventualele erori legate de funcționarea Platformei într-un timp rezonabil.

11.8. Orice reclamație cu privire la Servicii se depune in scris, în cel mai scurt termen, dar nu mai tarziu de 20 de zile calendaristice de la finalizarea sejurului.

 1. SITE-URI EXTERNE

12.1. Platforma poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, Epic Visits nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Platformei noastre.

 1. MODIFICĂRI ALE PLATFORMEI

13.1. Epic Visits poate, la discreția sa, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Platformei.

13.2. În niciun caz Epic Visits nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a Platformei.

 1. SUSPENDAREA SAU INTERZICEREA ACCESULUI LA PLATFORMĂ

14.1. Epic Visits are dreptul de a suspenda sau șterge Contul și de a refuza orice utilizare actuală sau viitoare a Serviciului sau a oricăror alte servicii furnizate de noi, , în orice moment și atunci când este tehnic posibil și nu ar presupune o pagubă în patrimoniul Epic Visits, cu o notificare de cel puțin 30 (treizeci) de zile în avans a oricărei persoane care nu respectă dispozițiile Termenilor sau prevederile legislației în vigoare.

14.2. În cazul ștergerii Contului nu vor fi mai debitate alte sume de pe cardul tău de credit/debit, cu excepția cazului în care ai vreo sumă neplatită în legătură cu utilizarea Serviciului. În plus, in cazul in care Contul va fi închis, nu vei mai putea utiliza Serviciul.

14.3. De asemenea, ai posibilitatea de a solicita ștergerea Contului de Utilizator și, într-un astfel de caz, toate informațiile din cont, vor fi șterse. În acest caz, nu îți vom rambursa nicio sumă platită în avans.

 1. CESIUNEA

15.1. Epic Visits poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul tău. Toate dispozițiile cuprinse în acești Termeni se extind și vor fi obligatorii pentru succesorii și cesionarii lui Epic Visits. Nu ai dreptul să cesionezi acești Termeni sau oricare dintre drepturile și/sau obligațiile care decurg din acești Termeni unei alte persoane sau entități, fără acordul prealabil al Epic Visits.

 1. DATE CU CARACTER PERSONAL

16.1. Te rugăm să consulți Politica noastră de confidențialitate pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele tale cu caracter personal.

 1. SEPARABILITATE

17.1. Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

 1. LIPSĂ DE EXECUTARE

18.1. Punerea în aplicare a acestor Termeni este exclusiv la discreția noastră și omisiunea noastră de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul nostru de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.

 1. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

19.1. Acești Termeni sunt fi guvernați si interpretați in conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni sau cu Serviciile furnizate de Epic Visits va fi de competența exclusivă a instanțelor din București, România.

20. COMUNICĂRI

20.1. Pentru orice informații sau comunicări, ne poți contacta la următoarea adresă de e-mail: team@epicvisits.com.