Loading...

Politica de confidențialitate

EpicVisits Politica de Confidențialitate

Prezentul document este întocmit în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (”Legea de aplicare”);

Prezentul document vă este adresat în calitatea dvs. utilizator al Platformei Epic Visits (www.epicvisits.com) și are ca scop informarea dumneavoastră în acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Epic Visits S.R.L..

În acord cu prevederile art. 13 din Regulament, vă aducem la cunoștință următoarele informații:

1. Cine este Operatorul?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către: EPIC VISITS S.R.L, cu sediul social în Sat Ucea de Jos, Comuna Ucea, nr. 125A, Jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J8/814/2020, cod de înregistrare fiscală nr. 42509647, reprezentată prin Jianu Raluca-Alexandra, având funcţia de Administrator („Epic Visits”).

Conform Termenilor si Conditiilor Platformei Epic Visits, Epic Visits opereaza website-ulwww.epicvisits.com si facilitează furnizarea serviciilor de către Gazde către Utilizatori.

Pe cale de consecință, Epic Visits prelucreaza o serie de date cu caracter personal care vă aparțin.

Conform Regulamentului, Epic Visits detine calitatea de Operator, respectiv persoana juridică ce stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

2. Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?

Nu vă cerem informații personale decât dșacă avem cu adevărat nevoie de ele. În contextul utilizării Platformei de către dvs. ca Utilizator vă vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

Date cu caracter personal aferente contului dumneavoastră de utilizator al Platformei Epic Visits:

a) Nume, prenume, e-mail, număr de telefon – aceste date sunt obligatorii pentru crearea contului dumneavoastră de utilizator în cadrul Platformei Epic Visits;

b) Adresa de facturare – această informație este necesară pentru emiterea facturii în programul de plată Stripe.

De asemenea, colectăm următoarele date personale, în scopuri de marketing: nume și e-mail. Vom colecta astfel de date pe baza consimțământului dumneavoastră. Vă puteți retrage consimțământul oricând.

3. Scopurile în care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal

Prelucrăm datele menționate la art. 2 lit. a-b pentru a putea furniza Serviciile Platformei Epic Visits, respectiv pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza Platforma în calitate de Utilizator.

Nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing fără consimțământul dumneavoastră prealabil. În cazul în care vom dori să prelucrăm datele dumneavoastră și în alte scopuri, vă vom informa și/sau, după caz, vom obține consimțământul dumneavoastră, conform prevederilor legale incidente.

4. Temeiurile în baza cărora prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal menționate la art. 2 în baza dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament, respectiv în temeiul executării unui contract (respectiv pentru a vă putea furniza Serviciile Platformei Epic Visits conform Termenilor și Condițiilor Platformei, la care ați achiesat).

Vom prelucra datele necesare pentru facturare (nume, prenume, adresă) pe baza Regulamentului GDPR articolul 6 alin. 1 litera c), luând în considerare faptul că avem obligația legală de a stoca datele dvs. de facturare din motive contabile.

Prelucrăm în scop de marketing (în vederea trimiterii unui newsletter) datele cu caracter personal menționate la art. 2 a), respectiv nume, prenume, email, în baza consimțământului dvs., conform prevederilor art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament, dacă sunteți de acord cu prelucrarea datelor în acest scop, acord manifestat prin bifarea opțiunii de abonare la newsletter pe Platformă. Vă puteți retrage oricând acest acord.

În măsura în care nu sunteți de acord să ne furnizați datele cu caracter personal menționate la art. 2, care au caracter obligatoriu, nu vă vom putea facilita Serviciile oferite de Platforma Epic Visits, respectiv nu veți putea utiliza secțiunile Platformei pentru care furnizarea acestor informații este obligatorie.

5. Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vom stoca datele menționate la art. 2 pe perioada furnizării Serviciilor în conformitate cu Termenii și condițiile, și anume atât timp cât aveți un Cont pentru a utiliza Platforma. Pentru a evita orice îndoială, vi se permite să ștergeți orice date atașate contului dvs., cu excepția numelui și e-mailului (având faptul că nu putem păstra contul dvs. de utilizator activ fără aceste informații). Dacă ștergeți orice date atașate contului dvs., aceste date vor fi șterse din toate evidențele noastre, cu excepția situației în care trebuie să păstrăm aceste date pe baza altor motive legale.

Vom stoca informațiile dvs. de facturare pentru perioada cerută de legislația aplicabilă.

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal menționate la art. 2 după cum urmează:

a) Datele menționate la art. 2 lit. a – nume, prenume, email - pe toata perioada în care le faceți disponibile în cadrul contului dvs. de utilizator;

b) Datele menționate la art. 2 lit. b– pe toată perioada în care vă mențineți contul de utilizator pe platforma Epic Visits;

c) Datele mentionate la art. 2 lit. a si b – pe toata perioada colaborării cu Epic Visits, precum și pe perioada legală de stocare a datelor contabile conform legislației fiscale aplicabile și pentru soluționarea eventualelor litigii;

d) Prelucrăm datele dvs. -email, nume, prenume- în scop de marketing pe o perioada de 10 ani sau până la momentul la care înțelegeți să vă retrageți consimțământul acordat .

Vă informăm că am decis să vă stocăm informațiile pentru o perioadă de până la 10 ani (cu excepția cazului în care vă retrageți consimțământul mai devreme), întrucât, în acest timp, am putea dezvolta unele funcții, funcționalități sau servicii adiționale ale Platformei, pe care este posibil să doriți să le utilizați. Prin urmare, dorim să vă putem anunța de fiecare dată când dezvoltăm o nouă funcție, funcționalitate și/sau un nou serviciu care ar putea fi de interes pentru dvs.

La expirarea perioadei pentru care datele dumneavoastră sunt stocate, acestea vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.

Menționăm că, de principiu, vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului și/sau ultima interacțiune cu Platforma, cu excepția situației în care perioada de stocare cerută de lege pentru respectivele date cu caracter personal este mai mare.

6. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către noi, în calitate de Operator.

Nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cu următoarele excepții:

a) vom putea transmite datele dumneavoastră către autoritățile competente care ne vor solicita sau cărora avem obligația de a le furniza datele dumneavoastră în temeiul unei prevederi legale sau a unei hotărâri judecătorești;

b) vom putea transmite datele dumneavoastră către partenerii noștri atunci când, în virtutea relației contractuale cu aceștia avem obligații in acest sens (de exemplu, atunci când organizam un eveniment, sponsorul nostru ne poate solicita în vederea efectuării unui audit, sau în vederea dovedirii desfășurării evenimentului sponsorizat, date privind evenimentul, caz în care vom putea fi nevoiți sa conferim acestuia acces la datele dvs. cu caracter personal);

c) datele dvs. vor fi accesate si de partenerul nostru procesator de plati, Stripe, a cărui politică de confidențialitate o puteți regăsi la următoarea adresă: https://www.sharetribe.com/privacy-policy/, precum și de partenerul care găzduiește platforma noastră, Sharetribe, a cărui politică de confidențialitate o veți regăsi aici: https://www.sharetribe.com/privacy-policy/

d) Putem transmite datele dvs. autorităților compentente, dacă este necesar să divulgăm informații pentru a investiga, preveni sau lua măsuri cu privire la activități ilegale, suspiciuni de fraudă, situații care implică potențiale amenințări la adresa siguranței fizice a oricărei persoane, încălcări ale Termenilor și condițiilor sau în cazul oricăror alte situații prevăzute de lege;

e) Atunci cand utilizati Platforma în calitate de Utilizatori vom putea transmite datele dumneavoastră către programul de facturare, firma noastră de contabilitate/avocatură și alți furnizori de servicii, autoritățile fiscale/judiciare în vederea îndeplinirii obligațiilor pe care le avem sau în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești;

f)Putem transmite datele dvs. către terți, dacă obținem consimțământul dvs. expres în acest sens.

Precizăm că în fiecare situație în care vom transmite datele dumneavoastră terților ne vom asigura că transferăm numai acele date necesare pentru îndeplinirea scopului în care datele dumneavoastră sunt transmise, asigurându-ne că nu vom transmite în nicio situație mai multe date decât este necesar.

Colaboratorii/Angajații Epic Visits pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii obligațiilor lor față de compania noastră. Aceștia vor fi obligați să păstreze confidențialitatea datelor respective și să le folosească strict în scopul prestării serviciilor față de Epic Visits.

În cazul în care Epic Visits decide să vândă o parte sau toate activele sale, sau în cazul puțin probabil în care Epic Visits intră în faliment, datele utilizatorilor ar putea fi unul dintre activele transferate sau achiziționate de o terță parte. Prin prezentul document sunteți informat că astfel de transferuri pot avea loc și că orice dobânditor al activelor Epic Visits poate continua să utilizeze informațiile dvs. personale atâta timp cât respectă prevederile acestei politici.

7. Unde stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate in cloud pe teritoriul Uniunii Europene .

În situația în care vom transfera date către state din afara SEE vom depune toate diligențele să ne asigurăm că transferurile sunt legitime, având la baza un temei legal valabil.

8. Măsuri de securitate

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în acord cu politica noastră internă privind securitatea datelor. În acest sens vă asigurăm că am implementat toate măsurile de securitate impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră , dar nu putem garanta că nu se vor produce breșe de securitate.

În caz de încălcare a securității datelor dumneavoastră cu caracter personal susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom informa fără întârzieri despre această încălcare și vom lua toate măsurile necesare pentru a remedia problema și/sau pentru a atenua efectele negative.

9. Procese decizionale automate

Precizăm că nu folosim procese decizionale automate în ceea ce vă privește, respectiv nu veți face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

10. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de acces

Aveți dreptul să obțineți o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și să obțineți accesul la aceste date. În măsura în care ne veți transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. alături de toate informațiile pe care avem obligația să vi le furnizam, în acord cu prevederile Regulamentului.

b) Dreptul de rectificare și ștergere

Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare în raport de scopurile pentru care au fost prelucrate, sau dacă prelucrarea acestora este ilegală.

c) Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, caz în care puteți solicita restricționarea prelucrării pentru perioada de timp în care facem verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

d) Dreptul la opoziție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Într-o atare situație, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situației în care vom demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

e) Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat si care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

f) Retragerea consimțământului

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când datele dumneavoastră sunt prelucrare în temeiul acestuia (precum in situația in care vă prelucrăm datele în scop de marketing).

g) Prelucrare automată

Aveți dreptul să solicitați ca deciziile bazate pe prelucrarea automată care vă privesc sau care vă afectează în mod semnificativ și pe baza datelor dvs. personale să fie luate de persoane fizice, nu numai de computere. De asemenea, aveți dreptul în acest caz să vă exprimați punctul de vedere și să contestați decizia.

h) Dreptul de a fi informat

Aveți dreptul să solicitați și să primiți informații despre prelucrarea datelor dvs. personale.

11. Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a vă exercita oricare din drepturile de mai sus, vă rugam să ne transmiteți solicitarea dumneavoastră în scris, la adresa de email: team@epicvisits.com

Vom răspunde solicitării dumneavoastră fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult o lună, cu excepția situației în care din cauza complexității sau a numărului cererilor vom fi nevoiți să prelungim termenul de răspuns cu maxim 2 luni, conform Regulamentului.

Totodată prevedem că vă vom putea solicita să furnizați informații pentru a va confirma identitatea (de exemplu, sa faceți click pe un link de verificare, să introduceți un nume de utilizator sau o parola, să ne furnizați copii după actul de identitate) pentru a va exercita drepturile. În cazul în care, deși am depus toate eforturile rezonabile, nu reușim să vă identificăm, vă informăm că suntem îndreptățiți să nu dăm curs solicitării dumneavoastră.

12. Cookie-uri

Un cookie reprezintă o cantitate mică de date, care includ adesea un identificator unic anonim, care este trimis către browserul dvs. automat de către un site web și stocat pe hard diskul computerului dvs. Sunt necesare anumite cookie-uri pentru a utiliza Serviciul.

Vă rugăm să citiți Politica noastră privind cookie-urile disponibilă aici pentru a înțelege modul în care folosim cookie-urile.

La fel ca majoritatea operatorilor de platformelor, Epic Visits colectează informații care nu identifică personal, de tipul pe care browserele web și serverele le pun de obicei la dispoziție - de ex. tipul de browser, preferința de limbă, site-ul de referință și data și ora fiecărei solicitări a vizitatorilor. Facem acest lucru în scopul înțelegerii și îmbunătățirii experienței utilizatorilor noștri. Deși putem, din când în când, să punem la dispoziție anumite informații agregate ale utilizatorilor (de exemplu, să eliberăm informații pe site-ul nostru cu privire la tendințele utilizatorilor și analizele site-ului), nu vom elibera niciodată informații care să identifice orice vizitator individual al site-ului sau să vindem sau să transferăm oricare dintre aceste informații altele decât conform prezentei politici.

13. Depunerea unei plângeri la Autoritatea de Supraveghere

În cazul în care apreciați că drepturile dvs. au fost încălcate, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă, respectiv Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania (www.dataprotection.ro).

14. Date de contact

Pentru orice solicitare ne puteți contacta la adresa de email: team@epicvisits.com

Prezentul document a fost creat și se afla în vigoare începând cu data de: 29 aprilie 2021